Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ OJI

Saitama-ken Warabi-shi Tsukagoshi 1-18-7 

Tuyến Keihintohoku, ga Warabi, cửa Đông, cách
8 phút đi bộ

Đường tới ga Warabi

Thời gian cần