Hỏi đáp

Liên hệ

Liên hệ qua mạng xã hội

お問い合わせをもっと気軽に簡単に

Tiếp nhận liên lạc qua
mạng xã hội

公式SNSフォローまた友達登録で
いつでもどこでも気楽に相談可能です。

Điện thoại, email

Vui lòng liên hệ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào

International call

+81-48-229-0618

E-mail

mail@oji-gaigo.com

Liên hệ, yêu cầu gửi tài liệu

Ý kiến, hỏi đáp
Chúng tôi sẽ liên lạc sau khi nhận được câu hỏi của quý vị

Điền vào các mục dưới đây (bắt buộc)
Câu hỏi liên quan tới du họcYêu cầu hồ sơKhác