Hỏi đáp

Liên hệ

Liên hệ qua mạng xã hội

Để việc hỏi đáp dễ dàng hơn

Tiếp nhận liên lạc qua
mạng xã hội

Có thể dễ dàng liên lạc bằng cách theo dõi qua
mạng xã hội hoặc đăng ký trở thành bạn bè.

Điện thoại, email

Vui lòng liên hệ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào

International call

+81-48-229-0618

E-mail

mail@oji-gaigo.com

Liên hệ, yêu cầu gửi tài liệu

Ý kiến, hỏi đáp
Chúng tôi sẽ liên lạc sau khi nhận được câu hỏi của quý vị

    Điền vào các mục dưới đây (bắt buộc)
    Câu hỏi liên quan tới du họcYêu cầu hồ sơKhác

    Tuổi

    Giới tính NamNữ