Khai bút đầu năm

By 2022-01-26 Bản tin

Như đã thành thông lệ, tôi thường viết khai bút vào ngày đầu tiên của năm mới. Bố tôi rất khuyến khích chúng tôi điều này, theo lời ông, viết ra những mong muốn tốt đẹp trong thời khắc đầu tiên của năm mới vô thức sẽ trở thành lời  “tự kỷ ám thị”, kim chỉ nam cho chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp ấy.

Năm nay là cái tết đầu tiên chúng tôi xa nhà, và cũng lần đầu tiên tôi không viết khai bút trong căn nhà nhỏ thân thương của gia đình mình. Nhưng ở trường Nhật ngữ chúng tôi học, tôi có thêm một thói quen mới, đó là kakizome, nghĩa là viết thư pháp trong tiếng Nhật. Mong rằng những lời tâm niệm này sẽ theo chúng tôi đi suốt những năm dài.