Chương trình kỹ năng đặc định

By 2021-05-12 Bản tin

Từ tháng 4/2019, du học sinh tại Nhật Bản đã có thêm một lựa chọn sau khi tốt nghiệp tại trường Nhật ngữ. Ngoài việc học tiếp lên senmon, đại học, cao học hoặc tìm việc làm chính thức (với học sinh đã tốt nghiệp đại học tại nước mình), các em có thể tiếp tục ở lại làm việc ngay sau khi tốt nghiệp bằng cách theo chương trình Kỹ năng đặc định, với các nghành nghề cơ bản như: Hộ lý, vệ sinh tòa nhà, gia công thực phẩm, nông nghiệp, dịch vụ ăn uống, khách sạn,…

Kịp thời đáp ứng mong muốn của học sinh, Học Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế Oji đã tổ chức buổi hướng dẫn về chương trình kỹ năng đặc định và được các em nhiệt tình quan tâm.