Lễ tốt nghiệp 2021

By 2021-04-09 Bản tin

Khi bắt gặp những cánh hoa sakura lớt phớt bay trong gió trên khắp mọi nẻo đường ở nước Nhật thì cũng là lúc ở đâu đó, sinh viên chúng mình nói lời chia tay trong lễ tốt nghiệp. 

Chia tay để tiến đến một bậc cao hơn nữa trên con đường học vấn,

chia tay cũng là mở ra một trang đầu tiên cho sự nghiệp. 

Chúng mình cùng vững bước với khởi đầu tiếp theo này nhé!