Thông báo trúng tuyển

By 2020-12-08 Bản tin

Học Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế Oji vui mừng thông báo các em sinh viên đã lần lượt thi đậu vào các trường cao học, đại học và senmon sau:  

⭐︎Đại học

東京理科大学 機械工学部

関西学院大学 工学部

東洋大学 生命科学部

拓殖大学 政経学部

共栄大学 国際経営学部

⭐︎Cao học

大阪大学 法学研究科

香川大学 地域マネジメント研究科

県立広島大学 総合学術研究科

明海大学 不動産学研究科

京都精華大学 デザイン研究科

⭐︎Và nhiều trường senmon khác