Thông báo trường đạt chất lượng tốt

By 2020-11-27 Bản tin

Học Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế Oji vinh dự tiếp tục được Cục xuất nhập cảnh công nhận là ” ngôi trường có hoạt động phù hợp”.

Cùng với các em sinh viên, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì đánh giá này.