Giao lưu với cộng đồng

By 2020-05-08 Bản tin

Service Running là một lý luận mới được đề xướng trong việc học ngôn ngữ. Trường chúng tôi bắt đầu hoạt động này vào năm 2018 xuất phát bởi đề xuất của giáo viên phụ giảng. 

Hoạt động này nhằm thúc đẩy việc học ngôn ngữ bằng cách gia tăng cơ hội sử dụng ngôn ngữ mà sinh viên đã học tại lớp, bằng việc giao lưu với người Nhật  và tạo ra các hoạt động cộng đồng, nơi có sự tiếp xúc giữa địa phương và trường Nhật ngữ trong vùng.  

Đây là hoạt động giúp các em sử dụng tiếng Nhật một cách thực tiễn, không chỉ dừng lại ở việc luyện hội thoại, luyện phát biểu trong lớp học, mà nó có ý nghĩa như đi từ ảo tới thực, là bản thu nhỏ của việc “học đi đôi với hành”. 

Khi bắt đầu chương trình chưa từng có tiền lệ này, giáo viên chúng tôi vừa nghiên cứu tài liệu vừa xen lẫn bối rối rằng học sinh tuy có tham gia nhưng chưa biết việc này hướng tới đâu. Nhờ cơ duyên học sinh chung tay dịch các tài hướng dẫn của sở thị chính Warabi bao gồm hướng dẫn của cơ quan y tế, cách phân loại rác, chúng tôi tham gia kiểm tra bản dịch và tài liệu này đã được sử dụng chính thức. 

Điều này dẫn lối cho các hoạt động khác. Tháng 12 năm 2019, du học sinh Việt Nam trường chúng tôi đã tham gia hùng biện về trải nghiệm cơn bão số 19 tại Hoạt động cộng đồng đa văn hoá với chủ đề “Nghĩ gì về thiên tai”. Được sự cho phép, tôi xin trích dẫn hình ảnh được đăng tải trên báo cáo của Uỷ ban hành chính Warabi dưới đây. 

Trong bối cảnh suy giảm số lượng trẻ em, gần đây đã bắt đầu có lo sợ sẽ dẫn tới giảm thiểu dân số. Với sự tham gia của các em sinh viên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi mong ước sẽ từng bước tích cực tham gia hoạt động ở địa phương, với mong ước giống như giấc mơ dựng chiếc kiệu Yagura hướng về phía ánh sáng trong điệu nhảy Obon (linh hồn của điệu nhảy Obon).