Truợt băng ở công viên Numakage

By 2020-02-12 Bản tin

Tại học viện ngôn ngữ quốc tế Oji, chương trình học không chỉ giới hạn trong lớp học mà cả nhiều hoạt động thể chất ở ngoài trời.

Hồ bơi công viên Numakage biến thành sân trượt băng vào mùa đông