Chào đón năm mới 2020

By 2020-01-16 Tháng Một 22nd, 2020 Bản tin

Tục lệ đi lễ chùa đầu năm, khai bút đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa châu Á và cũng là một nét tương đồng trong văn hóa Nhật – Việt. Ngày đầu tiên của năm mới người Nhật đi thăm viếng để cầu một năm bình an và sức khỏe. Ở một số địa phương có truyền thống đi viếng đủ 3 chùa vào đầu năm, tượng trưng cho đi thăm 3 nơi quan trọng là thăm vị Thần tổ tiên, Thần sinh sản và Thần thổ công.